График дежурства администрации и педагогов

График дежурства по школе администрации  и педагогов на 2019-2020 учебный год

                                                        Начало дежурства: 1 смена - 07.30 - 13.30 час.,   2 смена – 13.30 - 19.00 час.                                                       

День недели

Этаж

1 смена

Этаж

2 смена

Понедельник

 

 

 

Дежурный администратор

Куликова Ирина Эдуардовна

 

 

 

Дежурный администратор

       Мелалкснис Ирина Владимировна

1

Уфимцева Н.С.

1

Новичкова Е.В.

2

Тетенок Н.С.        .

2

Галай О.И.

3

Коршунова В.В.

3

Самоцветова Е.П.

3

Меркушева Н.Е.

4

Дорожкина Н.И.

2

Петрова А.Е.           4.  Котонен А.В

4

Лавриненко С.В.

Вторник

 

 

 

Дежурный администратор

  Шумкова Татьяна Анатольевна

 

 

 

Дежурный администратор

Меркулова Наталья Валентиновна

1

Бабаев Н.Ш.

1

Осьмуха Е.В.

2

Комракова Л.Ю.

2

Камедова Л.И.

3

Манджиева О.И.

3

Ульянова Т.Г.

4

Вирютина А.В.

4

Чуркина О.В.

4

Оплетаева Л.Ю.

2

Ткачев А.Ф.

Среда

 

 

 

Дежурный администратор

Кравчук Светлана Анатольевна

 

 

 

Дежурный администратор

Вербич Снежана Александровна

1

Базалей Л.Э.

1

Сургучева О.Н.

2

Кучинская Н.В.

2

Оплетаев В.С.

3

Рушакова Т.С.

3

Фомушкина А.Ю.

4

Страшкова Е.А.

4

Кузнецова Л.М.

1

Ульянова А.В.

2

Теребилкин Г.М.

Четверг

 

 

 

Дежурный администратор

Ветрова Светлана Андреевна

 

 

 

Дежурный администратор

  Лясковская Ольга Владимировна

 

1

Дернова М.В.

1

Антисумова И.Е.

2

Новикова С.А.

2

Коробейников А.В.

3

Казаку И.В.

3

Ткаченко А.А.

4

Ащеулова Н.А.

4

Кравчук Т.В.

 

 

 

 

Пятница

 

 

 

Дежурный администратор

Скурихина Екатерина Михайловна

 

 

 

Дежурный администратор

  Меркулова Наталья Валентиновна

1

Юмаева В.В.

1

Тимофеева Ю.В.

2

Максимова М.С.

2

Латыпов З.Ш

3

Выровщикова П.Ю.

3

Миронова Г.Ф.

4

Ащеулова К.В.

4

Прус А.Д.

2

Музалева Т.К.

2

Каргаполова Л.А.

Суббота

 

 

 

Дежурный администратор

Гульцева Светлана Николаевна

 

 

 

Дежурный администратор

Фахрудинова Лилия Мавлютовна

 

1

Гульцев В.Н.                 

1

Фефелова Т.А.

2

Шпак А.Ю.      

2

Минько Е.Я.

3

Назаренко Л.С.

3

Верещагина О.А.

4

Архипова З.С.

4

Жук В.В.

1

Романов Ю.И.

3

Святченкова А.А.